Wie?


Dear pigs, is een veelkoppig wezen dat momenteel bestaat uit Jan Laute, Lode Vranken, Pieter Hollants, Jeroen Van der Fraenen en Martha Meijer.

Jan Laute is architect en organiseert stedelijke interventies. Naast zijn praktijk als architect, bestudeert hij de relatie van de mens met de stad, de stedelijke context als een organisch gegeven in al zijn verschijningsvormen.

Lode Vranken is kunstenaar en filosoof. Hij werkt aan internationale architecturale en artistieke projecten in verscheidene contexten. He denkt na.

Pieter Hollants is landschapsontwerper, gespecialiseerd in werelden op kinder-schaal.

Jeroen Van der Fraenen is beeldend kunstenaar. Hij is nieuwsgierig. Naast het ontwikkelen van zijn eigen kunstpraktijk werkt hij graag samen met mensen die werken vanuit een anders zijn, andere disciplines en vreemde gewoonten. Zijn blik probeert vast te leggen wat er is en om te zetten naar wat er niet is.

Martha Meijer is architect. Zij bewondert de stad als ontmoetingsruimte, en Brussel als super-diverse stad in het bijzonder. Met een hands-on aanpak en ge-experimenteer met duurzame materialen ontwerpt ze voor de stad.