français

Speel en Sportnetwerken

Brussel
2022

Begeleiding van de bouwheer

CONTEXT
Brussel Leefmilieu ontwikkelt al jaren een beleid om spelen en sport in de gewestelijke openbare ruimte in een netwerk op te nemen. Dit beleid begon met de aanleg en het beheer van speel- en sportterreinen in de parken en groenzones die door Brussel Leefmilieu worden beheerd. Het is echter uitgebreid met talrijke publicaties en meer transversale beschouwingen. De netwerkbenadering maakt deel uit van een visie op de duurzame stad en op het herstel van het evenwicht in de gebieden met een tekort aan speel- en sportvoorzieningen.

Met het oog op kwaliteit wil Brussel Leefmilieu haar beleid rond het thema verder uitwerken door zich te laten inspireren door voorbeelden en goede praktijken.

MISSIE
De opdracht bestaat erin drie thematische studiedagen voor het grote publiek te organiseren. Het doel is om de lopende projecten te voeden en uitwisselingen tussen de verschillende actoren die aan dit thema werken aan te moedigen. De missie omvat verder ook studiereizen en bezoeken en die worden georganiseerd voor de interne teams van BL.

De methodologische doelstelling, zowel voor de studiedagen als voor de bezoeken, is het opbouwen van een gemeenschappelijke cultuur rond het thema spel en sport in de stad. De studiedagen hebben het mogelijk gemaakt verschillende transversale thema's te schetsen die aansluiten bij vragen die momenteel worden gesteld: hoe vrij spel te integreren in projecten, spelen in en met de natuur, inclusie door spel. Deze drie thema's, die telkens in een publieksvoormiddag door deskundigen werden toegelicht, werden in de namiddag besproken met de interne projectmanagers van BL op twee strategische sites, die dus per thema worden bevraagd: de site van Neerpede en de site van Bon Pasteur.


In opdracht van Brussel Leefmilieu
In samenwerking met Citytool, BLOC paysage en Speculoos