français

ParckLab Wielemans

Brussel
2022

Het opzet van de opdracht Parcklab Wielemans is meer te weten te komen over de site van de Voormalige Brouwerijen Wielemans Ceuppens, de verlangens die er leven, de uitdagingen die zich aandienen en de behoeften van de wijk. Het is dan ook onze bedoeling ons te richten op de huidige en toekomstige gebruikers van de site en een proces van co-creatie op te starten dat na ons vertrek door de gebruikers kan voort gezet worden. Gemeenschappelijke denk-, overleg- en bouwmomenten zijn dan ook de rode draad door heel het bouwproces.

We stellen een rationele structuur voor waarbij driehoekige en rechthoekige modules in een grid van palen passen. In een eerste fase vormen de modules een hellingen en een trap die terrein toegankelijk maken. Door de tijdelijke toegangsinstallatie een vormelijke kwaliteit te geven word je aangetrokken en uitgenodigd om de nieuwe open ruimte te betreden.

Tegelijk geeft de ‘open structuur’ van het geplaatste grid aanleiding tot de verbeelding van een ‘mogelijke toekomst’. Het modulaire karakter schept een levendige landschappelijke kwaliteit die een voorzet geeft om je de ruimte toe te eigenen, om er andere activiteiten (leeshoek, kippenhok, parkoer,...) en attributen (licht/zeilen…) aan te koppelen. Het schept ook mogelijkheden om zones af te bakenen. Rustige en actieve zones kunnen op een flexibele manier ontwikkelen. (Spel en ontmoeting versus tuinieren; lezen en zonnen versus parkoer; ….). De installatie krijgt zo meerdere functies (bovenop de toegangsfunctie) die in verschillende fases kunnen onderzocht en uitgewerkt worden.

De flexibiliteit van ons voorstel laat toe om met de gebruikers na te gaan waar en wat kan toegevoegd of gewijzigd worden. We stellen voor om op de site losse bouwmaterialen, zoals extra stammen en/of hout, te voorzien zodat mensen zelf aan de slag kunnen gaan en er voortdurend aanpassingen kunnen gemaakt worden.

In opdracht van Duurzaam Wijcontract

In samenwerking met
AAC, Denkbar & Casablanco