français

Court Circuit I

Brussel
2014-2016


Van maandag tot woensdag maakt de markt van Kuregem, op de Abattoir-site, plaats voor uitzonderlijke nieuwe speeltoestellen! De hal van de abattoirs van Anderlecht werd omgetoverd tot een speelwereld. Court Circuit is een grafisch spel dat op de vloer is geschilderd. Het is een geheel van lijnen, vormen en kleuren.

Dit project werd ontworpen in het kader van Kanal Festival Playground. Het slachthuis van Anderlecht wordt vier dagen per week gebruikt als marktplaats. Een grafisch spel van lijnen en vlakken werd op de grond geschilderd, om de reusachtige hal om te vormen tot een speelplein. De tekeningen op de vloer lijken op de lijnen van sportvelden of spelen en nodigen de gebruikers uit om hun eigen spel en regels op te zetten en uit te vinden.

Het lijnenspel is het resultaat van verschillende workshops die Dear pigs deed met scholen en de naschoolse opvang KIK op de site in Kuregem. Met de kinderen werden tekeningen gemaakt op de vloer en er werd onderzocht welke vormen aanleiding geven tot nieuwe creatieve spelvormen. Het resultaat is een geheel van lijnen en vormen waarmee men zijn eigen spel kan creëren.in opdracht van de Gemeente Anderlecht
in samenwerking met Cultureghem vzw
https://www.cultureghem.be/nl/ketmet-3