français

BioBlitz

Brussel
2021

Bij een Kinderbiobtitz gäan leerkrachten en kleuters gedurende eeen week samen een stukje schoolplein of schoolomgeving onderzoeken. Op deze rnanier worden kleuters in contact gebracht met de natuur. We vertrekken vanuit de kennis, ideeën en nieuwsgierigheid die spontaan uit de kleuters komen. De opbouw laat toe dat kleuters, dankzij hun diverse achtergrond en wisselende ervaring met natuur, van en met mekaar leren Wat ze al wel en niet weten, bepaalt mee wat ze opmerken !n hun omgeving en daardoor ook waarover ze uit zichzelf verwonderd over zijn.

Dear pigs, maakte een kinder-verwondering-bio-bitz-kar welke voortgetrokken wordt door de kinderen. 


In opdracht van 
UC Leuven-Limburg